Mer av allt till dig

Mer Pengar. 
Mer Tid.
Mer Kontroll.
Mer Exponering.
Och en paus, om det behövs.
Allt detta får du med vår Produkt.


Mer Pengar!
"Det är mycket som är bättre än pengar, men det krävs ofta pengar för att få det."

När du handlar via Mer Av Allt Till Dig, sänks priset betydligt på Vax och andra verktyg,
som behövs för att driva en framgångsrik salong.
Detta ökar marginalerna för dig.
Du tjänar mer per behandling och salongens omsättning ökar.
Mer pengar i fickan till dig och de saker som är bättre än pengar, finns mer tillgängliga.


Mer Tid!
"Tiden räcker alltid, för den som använder den väl."

Via Mer Av Allt Till Dig, får du mer tid över.
Eftersom du inte behöver tänka på vad du behöver till salongen och du aldrig behöver gå in och beställa dina verktyg.
Allt du behöver kommer till dig!
Samma datum varje månad.
Utan ansträngning för dig.
Det ger dig tid och mer energi att använda din tid väl.


Mer Kontroll!
"Kontroll leder till fokus."

Mer Av Allt Till Dig, ger dig bättre insikt i dina utgifter.
Per Månad!
Per helår!
När utgifterna för ett helt år kan förutses, ger det dig större möjlighet att investera i annat.
Du kan fokusera på att växa, eller stärka din position.
För att du har mer kontroll.


Mer Exponering!
"När man syns, finns man lite mer."

När du blir en del av Mer Av Allt Till Dig, ingår det reklamkampanjer för din salong, via Body Fashion.
Vi tar en del av pengarna du handlar för och investerar det i exponeringen av din salong.
När du växer, växer vi.
Det ingår även exponeringsmaterial när man är en del av Mer Av Allt Till Dig.
Flaggor, posters för fönster eller gatuskyltar och även digitalt material, ingår.
Använd det väl.
Det väcker nyfikenhet.
Så finns du för fler.


Och en Paus, om du vill!
"Det blir semester för eller senare."

I Mer Av Allt Till Dig, ingår det att du kan pausa 1 månad under en tolvmånaders period.
Ta det när det känns bäst.
I semestertid, eller lågsäsong.
Du väljer själv.