VARFÖR OSS?

 

Den mest uppenbara orsaken till att välja oss, är att allt vi producerar är helt ekologiskt.

Att kunna erbjuda kunderna ekologisk skönhet, utan att minska på kvalitén, eller att behöva höja priserna, är det mest moderna och hållbara valet en salong i vår tid kan göra. 

För att klargöra ett misstag som ofta görs om sockervax; sockervax är en naturprodukt, men för att det skall bli en EKOLOGISK naturprodukt, behövs grödor som är ekologiskt odlade och skördade. Det erbjuder vi.

Vi arbetar för en hållbar framtid. När ni väljer att använda våra produkter i er salong, är ni med och skapar en renare jord och även en fräschare miljö för både era kunder och terapeuter.

Men ekologiskt är inte bara bra för naturen, det är också bra för kundernas hud. Eftersom inga miljögifter eller bekämpningsmedel använts i odlandet av grödorna, kommer era kunder inte heller komma i kontakt med något annat än rena produkter från rena källor.

Förutom att vi endast använder ekologiska naturprodukter använder vi så lite vatten i produkterna som bara är möjligt idag.

Vatten är en bristvara på många ställen och bör användas sparsamt. Våra produkter är inte utspädda, utan koncentrerade och väldigt dryga, vilket gör att en liten mängd i handen räcker länge. 

De kräver därför också ett mindre emballage, detta leder i sin tur till att jordens tillgångar kan räcka längre. 

Välj Ekologiska produkter från Body Fashion.

För dig, dina kunder och för den höga kvalitén.