Utbilda dig avgiftsfritt

 

Body Fashion erbjuder den praktiska och teoretiska utbildning med Body Paste, avgiftsfritt till den eller de som har, eller är på väg att starta upp en salong.


För att en salong skall kunna ta del av detta fina erbjudande krävs att ett avtal upprättas mellan parterna.
I avtalet förbinder sig Body Fashion att utbilda och efter erlagda prov, ävan att certifiera godkända deltagare.


Motparten förbinder sig till att handla vax och dylika produkter av oss under en viss period efter utbildningen avslutats.
(Hur mycket produkter eller hur länge avtalet gäller, är beroende av varandra och hur många certifikat som skall ställas ut.)

Tanken är att om man jobbar eller skall börja jobba med vaxning, kan man redan från början erbjuda sina kunder vaxning med ekologiska produkter och med utbildning från samma företag.

Kort sagt så kan man inte tjäna pengar utan verktygen att genomföra det med, därför erbjuder vi oss att utbilda er avgiftsfritt, mot att ni köper och använder våra produkter, vilka måste till i alla fall.
De pengar man annars är tvungen att lägga på utbildning, kan man nu få produkter för istället. På så sätt tjänar salongen mer pengar direkt från första kund.

 

Exempel;

Betalas utbildningen enligt standardpris kostar det 4700KR (Teori, Praktisk Utb och faktamaterial.

Startpaket med värmare och dylika saker kostar 2300KR.

Sammanlagt kostar hela paketet 7000KR

Om du väljer att ta del av Body Fashions erbjudande Kostar samma paket dig endast 2300KR 

Då har du sparat 4700KR 

Dessa pengarna lägger du istället in i ditt avtal, vilket betalar för vax och andra produkter du behöver för att börja tjäna pengar.