Body Paste 

 

Vaxets uppgift är ju självskriven.

Karaktären hos vårt vax är att vara ren och skonsam för kundens bästa och så lättarbetad så möjligt för terapeutens. 

Body Paste är det internationella ordet för det som i Sverige kallas; Sockervax.

Vår Body Paste är framställd i Sverige och är 100% ekologisk. De ingredienser som finns att tillgå i Sverige, har vi köpt så närproducerade vi bara kan. Allt för att minska på utsläpp, men ändå utan att dra ner på vår höga kvalité.

Under framställandet av våra produkter har Dijana testat allt vi tagit fram i verkliga situationer i sin egen salong;

Dijanas Pigmentering och vax.

Det har blivit många timmar av testande och månader av framställande, men nu har vi ett av de bästa vaxen som finns på marknaden.

Kanske det absolut bästa som finns.

Du får vara med och avgöra.

 

Våra Body Paste kommer i tre olika grader av fasthet;

Gul är det mjukaste vaxet.

Grön är mellan.

Röd är vårt hårdaste.

 

Då Dijana började tillverka vår Body Paste, ville hon förändra visa delar av grunden och behålla andra.

Faktumet att sockervax är skonsammare för huden än andra vaxningsmetoder, skulle såklart vara kvar.

Att vaxet inte skulle kunna dra med levande hud, var ju också en självklarhet.

Det skulle även bli mindre ”flygigt” , vilket innebär att små vaxklumpar inte skall lämna handen lika enkelt när man genomför själva rycket.

Hon ville även få fram ett vax som var mindre benäget att klibba fast på kundens hud.

Dessutom ville hon få det att räcka längre i handen och inte bli ”trögt” efter en stunds arbete.

 

Allt detta är klara karaktärsdrag i vår Body Paste.